Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Framest Kreator

Okrem osvedčených vozidiel FRAKOMB, ktoré sa pohybujú na valcoch, sme rozšírili našu ponuku o kombinátor s plochým rámom KREATOR. Stroj je vhodný na prípravu lôžka pre osivo aj na vlhkých pôdach, bez valca.

KREATOR príprava lôžka pre osivo

Okrem osvedčených vozidiel FRAKOMB, ktoré sa pohybujú na valcoch, sme rozšírili našu ponuku o kombinátor s plochým rámom KREATOR.

Stroj je vhodný na prípravu lôžka pre osivo aj na vlhkých pôdach, bez valca.

Kreator

Stavba:

 • hydraulicky nastaviteľná bočná hladička montovaná s pružinovými doskami
 • 5 radov dopredu zahnutých, pružinových motýk so zdvíhacím efektom a s dobrým prietokovým prierezom, s vlečnou vzdialenosťou 76,5 mm
 • hydraulicky nastaviteľná zadná hladička montovaná s pružinovými doskami, synchrónne sa vie pohybovať s prednou hladičkou
 • ako opcia: uhlovo a hĺbkovo nastaviteľný pružinový spracovací rad brán s nastaviteľnou pružinovou záťažou

Pracovná hĺbka sa nastavuje polohou kolies a ťažnej tyče synchronizovane, paralelným vykonávaním zdvihu. Pre presné nastavenie na zdvíhací pracovný valec možno namontovať dištančné prvky. Krídla stroja bežia tiež na kolesách a tak sledovanie povrchu zabezpečuje na jednej strane pohyb krídiel voči hlavnému rámu a na druhej strane kolesá bežiace na tandemovom hriadeli. Základný stroj je bez valcov, vďaka čomu dobre otvára lôžko osiva, uzatvorenie však vykonávajú iba zadné hladičky a pružinové tyčové brány. V mnohých prípadoch to môže byť nedostačujúce a z pôdy sa von dostáva neodôvodnene viac vlhkosti. Pre takýto prípad odporúčame použiť namiesto zadnej pružinovej tyčovej brány už osvedčený valec s rúrkovými tyčami, ktorý pracuje iba s pružinovým zaťažením.

Pri orbe v ťažkých pôdach sa často stáva, že hladičky a motyky kombinátora nedokážu silnejšie hrudy spracovať pri jednej jazde. Na takéto miesta odporúčame použiť pevný predný rad motýk, ktorý pri nízkom odpore pôdy garantuje vytvorenie presnej hĺbky a kombinátorové motyky, ktoré nasledujú po nich vykonávajú už iba operácie zmiešavania a drvenia. Takto dokáže stroj vykonať dobrú prácu bez kompromisu, a to aj pri extrémnych stavoch pôdy. Ak predný rad motýk nie je potrebný, ale je potrebné zlikvidovať stopy po kolesách ťažného traktora, ako voliteľnú výbavu je možné namontovať za kolesá rozrušovač stôp po kolesách, ktorý je rovnakého prevedenia ako predné motyky. Aj tieto sú vybavené istením strižnými čapmi. Delenie týchto nožov sa dá na žiadanú vzdialenosť nastaviť individuálne.

Pri práci stroja môže prácu zadných hladičiek a pružinovej brány doplniť dodatočne namontovateľná jednodosková hladička (na zadné hladičky), ktorá hladko zakrýva a uzatvára každú ryhu po motyke. Pri jej používaní dávajte pozor na to, aby ste so sebou nevozili veľa zeminy, čím by ste drasticky zvýšili ťažnú silu.

Opcie:

 • predné ploché motyky s pevným driekom pre vytvorenie rovnomernej hĺbky lôžka pre osivo s delením 400 mm
 • motykové rozrušovače stôp po kolesách s pevným driekom
 • valec s rúrkovými tyčami vzadu s priemerom 400 mm namiesto pružinových tyčí
 • jednodosková hladička na zadné hladiace dosky
 • zadná ťažná tyč na ťahanie valca

Od ostatných strojov na trhu sa vo všeobecnosti líši nasledovným:

 • voliteľný predný rad motýk s pevným driekom
 • voliteľný rozrušovač stôp s plochými motykami s pevným driekom
 • valec s priemerom 400 mm s rúrkovými tyčami, s pružinovým zaťažením
 • sedlový záves tandemového hriadeľa poskytuje stabilné uchytenie
 • zosilnené časti rámu

Pre ďalšie informácie kontaktujte našich regionálnych zástupcov!