Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Paušálne zmluvy

Naša spoločnosť ponúka túto zmluvu spolupráce na stanovené obdobie. Podstatou balíka je, že počas daného obdobia sa nemusíte starať o opravárenské práce. Samozrejme je potrebné vykonávať dennú údržbu, ktorú môžete bezpečne zveriť odborníkom. Zmluva sa zvyčajne uzatvára na jeden rok, čo zahŕňa servisné poplatky a náklady na vycestovanie. Náklady na náhradné diely nie sú v zmluve zahrnuté. Naše stroje majú veľmi vysokú hodnotu, majú veľký potenciál. Táto vysoká výrobná kapacita sa môže využívať len vtedy, ak je zariadenie správne nastavené, technicky riadne pripravené a všetky technické chyby sú správne a odborne opravené.

Štruktúra zmluvy je nasledovná:

V prípade stroja, ktorý nie je servisovaný spoločnosťou Hriadeľ, spol. s r.o. bude potrebné všeobecné stanovenie technického stavu a následná oprava. Potom je možné uzavrieť zmluvu, ktorá za osobitných sadzieb môže zahŕňať aj údržbu (servisné intervaly), ale nezahŕňa každodennú bežnú údržbu a nastavenie stroja. Zmluva zahŕňa opravárenské a cestovné náklady mimo potrebných náhradných dielov.

Prečo by ste mali zvoliť túto formu služby:

•  priorita pri odhalení a začatí opravy chýb,

• všetci naši technici majú okamžité informácie o zásobách náhradných dielov.