Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Denná údržba postrekovačov

Denná údržba postrekovačov

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete sa čoraz viac objavujú požiadavky a očakávania od našich strojov, ako je prevádzková bezpečnosť, neustála údržba a v neposlednom rade nízke náklady na údržbu. Je dôležité, aby naše stroje boli skontrolované nielen pred sezónou, ale aj počas sezóny. Chyby musia byť opravené, čím sa minimalizujú šance na neúspech pri ich používaní.  

1. Na konci práce je veľmi dôležité vyčistiť postrekovač zvonka aj zvnútra.  Umývanie nádrže a postrekovacieho systému môžeme urobiť vonku na poli,  z "nádrže čistej vody". Ak nevykonáme čistenie, ľahko sa  môže stať, že zvyšok postreku zablokuje  dýzy, kohútiky, rúrky, ktoré skôr alebo neskôr môžu spôsobiť upchatie, a jeho odstránenie je oveľa náročnejšia práca ako umývanie.

2. Externé čistenie stroja môžeme vykonať aj s vysokotlakovým umývačom, ale dávajme si pozor na  elektrické komponenty (konektory, senzory, dezsekcie, elektrické regulátory atď.), čistenie týchto dielov nie je umývačom povolené.

3. Nezabudnime na čistenie filtrov, ktoré budeme potrebovať niekoľkokrát denne, v závislosti od typu vody, ktorú napustíte do nádrže. Ak sa použije čistá voda, filtre sa neupchávajú. Ak je to možné, použite vodu, ktorá neobsahuje tuhé nečistoty (piesok), pretože piesok môže spôsobiť extrémne vysoké opotrebovanie zariadenia (regulačné ventily, trysky, čerpadlá, atď.).

4. Skontrolujme potrubia a skrutky, ak zistíme únik, treba opraviť vadu!

5. Vizuálne skontrolujme rám, ak zistíme prasklinu, poškodenie, vykonajme opravu!

6. V prípade potreby skontrolujme hladinu oleja v motoroch a čerpadlách!

7. Mazanie kĺbov a predpísaných mazacích bodov vykonajme pravidelne v určených intervaloch!

8. Mazanie hriadeľa  musíme vykonávať pravidelne a jeho kryt skontrolujme vizuálne, pričom vymeňme poškodený kryt (riziko nehody).

9. Občas  skontrolujme výkon trysiek, ak je miera opotrebenia (v pomere továrenskej hodnoty) väčšia ako 10%, odporúča sa vymeniť dýzy.

10. Skontrolujme hydraulické komponenty, ak sa zistí únik oleja, odstráňme vadu!

11. Pravidelne skontrolujme tlak vzduchu v pneumatikách!