Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Chladič a vzduchový filter

Čistenie chladiacich a vzduchových filtrov

Jednou z najdôležitejších úloh údržby, ktoré sa majú vykonať každý deň, je vyčistenie  chladiaceho systému, ktoré má  ešte väčší význam v období zberu a uskladnenia.

Predfiltračné čistenie cyklónu sa vykonáva suchou handričkou alebo kompresorom. Po mokrom čistení vysušme puzdro filtra, pretože kvôli prachu, ktorý priľne k mokrému povrchu, predfilter nebude plniť svoju funkciu.

Úplný nedostatok údržby cyklónu filtra spôsobuje výrazné zníženie životnosti motora. Vzhľadom na upchatý vzduchový filter motor môže oslabnúť a jeho spotreba sa zvýši.

Čistenie vodného chladiča sa môže vykonať vzduchom alebo použitím vhodného odmasťovača a nízkotlakového vodného prúdu. Čistenie vzduchom sa vykonáva zo strany chladiaceho ventilátora. Po umývaní, pred začatím práce vysušme chladič, pretože prach, ktorý sa dostane medzi mokré chladiace lamely vedie k úplnému zablokovaniu chladiča.

Filtrovanie vzduchu

Vzduchové filtre sú navrhnuté tak, aby vyčistili vzduch, ktorý má motor absorbovať. V dnešnej dobe vo väčšine motorov je vzduchový filter vybavený papierovou vložkou, ktorá sa nachádza v uzavretom puzdre vzduchového filtra.

Tak ako pri každej zložke stroja, vzduchové filtre môžu vykonávať svoje špecifické funkcie iba vtedy, ak sú v perfektnom stave.

V systémoch zásobovania vzduchom je veľmi dôležitá prachotesnosť a čistota filtrov. Ak sú obe funkcie splnené, môžeme hovoriť o optimálnych podmienkach. To znamená každodenné, alebo podľa potreby vykonané čistenie filtrových vložiek. Ak podľa nášho posúdenia prevádzkujeme naše strojové zariadenia v obzvlášť znečistenom prostredí, tak čo najskôr a v častejších intervaloch ich skontrolujeme a prečistíme. U niektorých strojov je zakázané čistiť a fúkať vzduchové filtre.

Podľa možnosti najlepšie je čistiť so stlačeným vzduchom zvnútra smerom von, ale ak nie je k dispozícii, odstráňte časť nečistôt slabším poklepaním.

Po niekoľkých čisteniach (3-5 krát) vymeňme vložky vzduchových filtrov.

Počas výmeny používajme len vhodné vložky vzduchových filtrov. Pri výbere a nákupe požiadajte o pomoc kolegov a zamestnancov Hriadeľ, spol. s r.o.