Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Školenie traktoristov

Školenia pre operátorov strojov

Počas zimnej „prestávky” máme vyhradený čas na to, aby operátori strojov rozšírili svoje vedomosti, takže v tomto období uskutočníme veľkú časť nášho vzdelávania pre firmy a jednotlivcov, ktorí nakupujú poľnohospodárske stroje od nás. Kurzy sa konajú v našich pobočkách Zlatná na Ostrove a v Košiciach, kde okrem teoretickej výučby predstavujeme odznelé informácie aj v praxi. V prípade väčšieho počtu kandidátov organizujeme aj externé kurzy.

Snažíme sa vám poskytnúť komplexné znalosti daného stroja. Okrem každodenných pokynov na údržbu a manipuláciu ponúkame tiež možnosť poradenstva od našich inžinierov na tému sezónnej prípravy. Mnohí využívajú túto príležitosť. Taktiež sa nájdu poľnohospodári, ktorí ešte nespoznali svoj potenciál a nevyťažili maximum zo svojich strojov.

Sme vždy ohromení, keď človek do blízkosti svojho drahého auta nikoho nepustí a zverí svoj hodnotný traktor takému pracovníkovi, ktorý tomu ani nerozumie. Z dôvodu škôd spôsobených zlyhaním nielen stráca peniaze, ale nie je schopný maximálne využiť kapacitu stroja.

V rámci kurzu operátora strojov prezentujeme zvláštnosti každého stroja. Pomocou našich servisných technikov a skúsených mechanikov poskytujeme operátorom znalosti v ovládaní, popis kontrolných a signalizačných symbolov, rady ku každodenným údržbárskym úlohám a poskytujeme užitočné rady o metódach čistenia a skladovania strojov. Odprezentované je vybavenia každého typu stroja a tiež voliteľné doplnky s ktorými možno výrazne zvýšiť efektivitu stroja.

V našom vzdelávaní  hlavnú úlohu dostáva prednáška v oblasti prevencie nehôd, ktorá má za úlohu chrániť zdravie prevádzkovateľa. Aby sa minimalizovali prestoje stroja, školitelia podrobne vysvetlia nie len z opravárenského hľadiska fungovanie stroja, ale hlavne zo strany maximálneho efektívneho využitia. Na konci kurzu sa účastníci podrobia preskúšaniu vo forme písomného testu.

Zo strany prevádzkovateľov sa neustále zvyšuje záujem po tomto type kurzu. Aj z tohoto faktu je zrejmé, že majitelia pochopili dôležitosť správneho ovládania techniky pri neustále sa zvyšujúcej komplexnosti strojov.