Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Predsezónna údržba

Predsezónna údržba

Ani sme poriadne neodložili naše stroje po sezóne a začiatkom februára ich môžeme vybrať znovu. K traktorom patriace strojové zariadenia (pluhy, pracovné zariadenia na obrábanie pôdy, prívesy, sejačky) sú v marci  opätovne nasadené do práce.

Po zimných prestojoch odporúčame pripraviť naše stroje na sezónu. V prípade, že koncom sezóny sme naše náradie odstavili vo funkčnom stave a profesionálne sme ich pripravili, tak pre prestoje k novému nasadeniu je potrebné vykonať len menšie práce.

• Najprv je potrebné si prezrieť stroj, či všetko je vo vyhovujúcom stave.

• Väčšie voľne ležiace elektroinštalácie je nutné v každom prípade dôkladnejšie preskúmať, opraviť škody spôsobené hlodavcami tak, aby nedošlo ku skratu a aby ich roztrhnutie nespôsobilo nutné odstavenie stroja. 

• Odstránené kryty a časti  stroja namontujme naspäť na stroj.

• Skontrolujme hladinu tekutín.

• Môže sa vyčerpať batéria kvôli studenému počasiu a dlhšej dobe prestojov. Pri málo používanej batérii sa problém rieši nabíjaním.

Ak je náš stroj pripravený na spustenie, po krátkej dobe chodu motora vyskúšajme všetky funkcie, či fungujú správne. Nezabudnime zapnúť ani klimatizáciu, aby súčasti po dlhšej dobe boli dobre namazané. 

Zanedbanú údržbu alebo servis z konca minulého roka je rozumné čo najskôr vykonať, respektíve pri prvom naštartovaní motora prejavenú chybu okamžite opraviť. Počas tohto obdobia kolegovia, ktorí poskytujú servis si jednoduchšie naplánujú nutnú prácu, ktorá sa má vykonať, než tesne pred sezónou.