Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Cena nedbanlivosti

Nedostatočná denná údržba

Prevádzkovateľ je zodpovedný a povinný starať sa o každodennú údržbu a dôkladne posúdiť okolnosti. V prípade starostlivej, dobre pripravenej prevádzky stroja, tu uvedené prípady nikdy nenastanú.

Ale nech svedčia o tom obrázky.

Na obrázku môžete vidieť, že vnútorný vzduchový filter je úplne opotrebovaný. Takáto nedbanlivosť vedie k zlyhaniu motora spolu s vysokými výdavkami. Ak by bola vykonaná denná údržba, tento filter by už dávno vymenil starostlivý traktorista a tým by zabránil nielen zlyhaniu techniky, ale aj kapacita stroja by mohla byť maximálne využitá.

Maznica na dvojročnej sejačke. Škoda nie je spôsobená nedostatkom farby na maznici, ale strata na včas a dôkladne nezasiatej pôde (dodržanie hĺbky sejby)! Škoda je niekoľko tisícová najmä vtedy,  ak neskontrolujú údaje výsevu a kvalitu osiva. Chyba sa prejaví pri klíčení na poli.

Skrutky kolesa. Podľa návodu  musia byť skrutky kolesa a matice kolies utiahnuté uťahovacím momentom. A to je jednoduchá operácia. Škodová udalosť môže presiahnuť až niekoľko tisíc, nehovoriac o možnosti úrazu!

Palivo! VEČNÁ diskusia. Pre požadované očakávania kvality palív nezodpovedá fľaša PET ako vhodný uzáver.

Kto kde natankoval a čo? Kde a ako uskladnil? – podmienky dnešného moderného skladovania palív už nie sú také, aké boli kedysi! Vplyvom slnečného svetla, UV žiarenia sa vylúčia bioprísady. Minimálne 4,8% nafty je bionafta. Cieľom je 7%! Okrem toho je dôležité vedieť, že prídavná látka používaná na premiešanie bionafty viaže vodu. Zabudnutý uzáver, dažďová voda je tiež vážnym a nákladným zdrojom chýb.

Výsledok zlého skladovania vedie k úplnej výmene systému vstrekovania paliva.

Opakujúce sa otázka je, kedy treba vymeniť motorový olej: pri  250 alebo 500 motohodinách, resp. kedy? Odpoveď závisí od prevádzkových podmienok, ale nečakajme na podobnú situáciu!

Prevádzkové podmienky

Sú také extrémne okolnosti, na ktoré nemôžeme byť v každom prípade pripravení. Starostlivý poľnohospodár je oboznámený s poveternostnými podmienkami na svojom území a pripraví sa na následky nepríjemného počasia, resp. pripraví si aj vlastné stroje k týmto podmienkam.                                Z našich skúseností vyplýva, že väčšina škôd je spôsobená nedostatočne odhadnutým výkonom stroja.

V tomto prípade najväčšie výdavky sú spojené s prácou servisu, kým špecialista odstránil nečistotu. Nájdenie chyby je už je len maličkou časťou vynaloženého času. Môžete ušetriť peniaze? Áno. Pre údržbu potrebujete čistič. Nie je možné pri takýchto podmienkach vykonávať efektívnu robotu.

- Bola jazdná rýchlosť primeraná?

- Fungovala prevádzková brzda?

- Prípojné vozidlo nebolo preťažené?

- Prevádzkovateľ bol informovaný o prevádzkových poznatkoch?

Vynoria sa takéto a podobné otázky. Tu by som zdôraznil  dôležitosť poistenia. Čelíme nespočetným problémom, že mnohokrát neboli poistené státisícové stroje. Ak už nastal problém, môžeme hľadať vinníka, ale...

Nakladač je všestranný spolupracovník, ale zatiaľ nie je schopný chodiť na vode. Koľko času treba venovať na jeho vytiahnutie?

Nedostatok čistenia môže  viesť k tomuto – nebolo by lepšie radšej investovať do jednoduchého umývača?  Naši kolegovia a predajcovia náhradných dielov radi pomôžu.

Všetci si pamätáme na záplavy. Pracovali tam so strojom na obrázku. Mnohí z nás by mohli položiť viac otázok:  aká je kvalita, viazanosť pôdy a stojí za to, aby sme vstúpili na takú neistú oblasť? Jednoznačne nie. Ak je však kvôli tomu pôda zničená, vyprodukujeme obrovské straty. Výber pracovného stroja! – Odporúčam, aby ste požiadali o odborný servis, s tým môžete zachrániť peňaženku od mnohých dodatočných nákladov a nervozity. V tomto prípade na základe vyjadrenia  špecialistu, napriek kopcovitému terénu a počasiu aj kapacita stroja by mohla byť maximálna.

Riziko infekcie – tetanus!!! Myslite aj na tieto nebezpečenstvá, prosím! Vzniká otázka, ako je možné vykonať údržbu v takej situácii?

Nedbanlivosť operátora

Počas celého roka sme neustále organizovali  školenia pre operátorov, na  ktorých by sme určite neboli odporúčali nasledujúce riešenia.

Preťaženia! V dôsledku nesprávneho používania pracovných strojov. Lopata na obilniny nie je určená na nakladenie betónu.

Vodič v pracovnom stroji nezistil nič podozrivé? A dodržal potrebnú predpísanú rýchlosť pre stroj? S trochou pozornosti a rozpoznaním drobných chýb možno predísť väčším problémom.

Výsledkom tejto akcie bolo, že sa skrivilo rameno. Večné pravidlo: všetky nástroje použime podľa svojho účelu!

Kolega operátor nedbal na zákonitosti fyziky a na pravidlá cestnej premávky.

Elektronické zdroje porúch

"Kto si myslí, že učiť sa je drahé, nech vyskúša, koľko stojí byť nevedomým.” (Dolf de Roos)

Jednou z najčastejších otázok je tiež Chip tuning. Výrobcovia majú jasné stanovisko, že je ZAKÁZANÝ. Jeho namontovaním sa nestratí len záruka.

V navinutej predlžovačke vplyvom pretekajúceho prúdu vzniká teplo, čo môže spôsobiť roztavenie izolácie a následný požiar.

Neodbornosť opravy

Strižná skrutka má svoju funkciu! Môže to byť pohodlnejšie, ale rozhodne nestojí zato vymeniť skrutku za riešenie na obrázku. Vo vyššie uvedenom prípade vidieť, že strižná skrutka zostala neporušená, ale rám musel byť vymenený.

Vyššie uvedené riešenie je nielen esteticky chybné, ale chýba aj odbornosť, čo môže viesť k nehodám a zraneniam.