Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Povinná údržba

Naše hodinové sadzby za povinnú údržbu sú účtované prijateľnou cenou.

Čo je našim cieľom? Najmä priame, po druhé nepriame zníženie nákladov vo Vašich prevádzkových výdavkoch na stroje. Priamy vplyv zníženia ceny je jednoznačný. Viac informácií by sme chceli poskytnúť o nepriamych, sekundárnych účinkoch. Máme jasný zámer, aby sa vyššie uvedené "povinné údržby" ( odporúčané servisné hodiny ) vykonávali vyškolenými zamestnancami v prospech našich pribúdajúcich Partnerov.

A prečo? Pri dnešných moderných poľnohospodárskych strojoch údržba nepozostáva len z tradičnej výmeny oleja a filtra. K tomu je potrebná aj dôsledná a seriózna pripravenosť, odbornosť a technické zázemie. Len myslime na to, že v prípade elektrohydraulickej prevádzky musia byť komponenty a prevodovky kalibrované. Motory musia byť kontrolované na základe určitých parametrov, taktiež poruchové kódy treba skontrolovať a podľa potreby odstrániť.  

Tieto údržby môžu byť samozrejme vynechané, ale neodporúčame ich ignorovanie. Krátkodobá absencia môže znamenať úsporu, ale z dlhodobého hľadiska výpadok stroja znamená skutočne vysoké náklady aj v servisných poplatkoch.

Pri dodržiavaní povinnej údržby  naši špecialisti vykonajú predpísané úlohy, rovnako ako s ich poradenstvom a zásahmi zabránia občasnému zlyhaniu. V týchto prípadoch majú prevádzkovatelia strojov možnosť požiadať našich kolegov o praktické pokyny a odporúčania.

Toto preventívne rozširovanie POVINNEJ ÚDRŽBY je naším skutočným cieľom pri spolupráci s Vami, aby ste ušetrili náklady priamo alebo nepriamo vo vašom podnikaní.