Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

GDPR

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou

HRIADEĽ, spol. s r.o.

Cabajská 28A, Nitra 949 01, IČO: 31 444 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.,  oddiel Sro, vložka č. 1906/N

1. GDPR - práva dotknutých osôb.pdf
1.1. Práva dotknutých osôb podľa NARIADENIA.pdf
1.2. Uplatnenie si práva dotknutou osobou a postup prevádzkovateľa.pdf
1.3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov.pdf
2. Plnenie informačnej povinnosti.pdf
2.1. Informačná povinnosť - súhlas dotknutej osoby pre uchovávanie životopisov po skončení výberového konania.pdf
2.1.1. Súhlas dotknutej osoby na uloženie životopisu.docx
2.2. Informačná povinnosť - monitorovanie priestorov prístupných verejnosti.pdf
2.3. Informačná povinnosť - registratúrny poriadok.pdf
2.4. Informačná povinnosť - oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf
2.5. Informačná povinnosť - riešenie súdnych sporov.pdf
2.6. Informačná povinnosť - riešenie a vybavovanie sťažností.pdf
2.7. Informačná povinnosť - vedenie účtovníctva.pdf
2.8. Informačná povinnosť - predzmluvný vzťah.pdf
2.9. Informačná povinnosť - plnenie zmluvného vzťahu.pdf
2.10. Informačná povinnosť - evidencia zmlúv.pdf
2.11. Informačná povinnosť - uplatnenie si práv dotknutou osobou.pdf
2.12. Informačná povinnosť - servisné služby.pdf
2.13. Informačná povinnosť - vymáhanie pohľadávok.pdf
2.14. Informačná povinnosť - colné konanie.pdf
2.15. Informačná povinnosť - reklamačné konanie.pdf
2.16. Informačná povinnosť - poistné udalosti.pdf
2.17. Informačná povinnosť - školenia.pdf
2.18. Informačná povinnosť - špecifikácia predmetu kúpy poľnohospodárskej techniky.pdf
2.19. Informačná povinnosť - evidencia súvisiaca s odovzdávaním techniky.pdf