Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Oprava kardánov

Oprava kardánov

Oprava kardánov v poľnohospodárstve

V slovenskom poľnohospodárstve pracujúci podnikatelia vlastnia veľké množstvo hnacích strojov.  Priemerná životnosť  týchto strojov je vysoká, v mnohých prípadoch na ich pohon použité kardany majú skoro takú istú životnosť. Tieto kardány pri použití sa často poškodia. Tieto poškodenia vzhľadom na druh poškodenia možno rozdeliť do troch skupín:

1. Škody spôsobené prirodzeným opotrebením:

 • Opotrebovanie kríža kardanu (axiálny pohyb kríža kardanu)
 • Opotrebovanie profilových rúrok (profily sa radiálne pohybujú)
 • Opotrebovanie na vnútornom povrchu rebra spojovacej vidlice
 • Zlomenina plastového ochranného krytu v dôsledku starnutia
 • Opotrebovanie obmedzovača krútiaceho momentu (opotrebovaný trecí kotúč)
 • Opotrebovanie bezpečnostných prvkov kardanového hriadeľa s voľnobežkou

2. Poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi:

- Škody spôsobené preťažením:

 • Zlomenie kardanového hriadeľa
 • Skrútenie profilových rúrok
 • Skrútenie  na vnútornom povrchu rebra spojovacej vidlice
 • Zlomenina spojovacej vidlice
 • Rýchle opotrebovanie bezpečnostných prvkov kardanového hriadeľa (aj vonkajšia plocha sa môže „spáliť“, alebo vyblednúť)
 • Zlomenina alebo rýchle opotrebovanie obmedzovača krútiaceho momentu s voľnobežkou

- Poškodenia spôsobené ďalšími vonkajšími faktormi:

 • Odklon  profilových rúrok
 • Zlomenina ochranných krytov
 • Mechanické obmedzovanie fungovania bezpečnostných zariadení (zváranie obmedzovača krútiaceho momentu)

3. Poškodenia vyplývajúce z nedostatočnej údržby

 • Poškodenia z prehriatia krížov kardanu ( absencia zátky s prachovým filtrom, poškodenie ihlicových valčekov)
 • Nadmerné opotrebovanie a zadrenie  profilových rúrok
 • Nadmerné opotrebovanie prvkov hnacieho prenosu
 • Poškodenie krytu ložiska, v extrémnych prípadoch roztavenie

Prevádzka hnacích strojov s poškodeným kardanom je úrazu nebezpečná! Ak ochranné kryty kardánu čiastočne alebo úplne chýbajú, môžu spôsobiť vážne, niekedy aj smrteľné pracovné úrazy. Rok čo rok  zamestnanci Inšpektorátu práce vykonávajú kontroly v mnohých poľnohospodárskych podnikoch, a zisťujú veľa nedostatkov pri dodržiavaní prvkov bezpečnosti práce (najmä v prípade ochranných krytov hriadeľov). Pri zisťovaní nedostatkov v každom prípade je písaná zápisnica, ak po uplynutí stanovenej lehoty sa opätovne zisťujú nedostatky, môžu vymáhať aj finančnú sankciu. 

Naša spoločnosť prijíma všetky opravy, obnovenia kardánu, hriadeľov a náhradných dielov, ktoré sú k nám dopravené od našich partnerov. Vďaka našej bohatej sade náhradných dielov, dodané kardany opravujeme a obnovujeme za krátku dobu. Odborný servis hriadeľov zabezpečujú vysoko zdatní  kolegovia a naše servisné stredisko poskytuje odborné poradenstvo s veľkým množstvom náradí na vysokej úrovni.

Naše služby súvisiace s kardanmi sme doplnili v roku 2003 prevádzkovaním lavice pre meranie výkonu  krútiaceho momentu. Pomocou tohto prístroja je umožnené  nastavenie vypínacieho momentu, podľa ktorého je možnosť presne určiť a zmeniť požadovanú hodnotu.

Ako prebieha obnovenie?

Vo všetkých prípadoch s našimi partnermi dôkladne očistené kardany preberajú na našich pobočkách  pracujúci kolegovia s následným dopravením na centrálu v NITRE.   Tu naši odborníci  po dôkladnej kontrole vystavia analýzu stavu, podľa ktorej berú do úvahy aj ekonomické aspekty. Na základe diagnostiky opravy sa naši partneri môžu rozhodnúť či sa daný kardán opraví, alebo sa dodá nový.  

Na základe dlhoročných skúseností, apelujem na našich partnerov, ak je  možné, nečakajte na práce spojené s obnovou kardanového  hriadeľa do poslednej chvíly. Ak je možné dajte si skontrolovať stav kardanového hriadeľa ešte pre začatím prác. Včasnou opravou, výmenou kardanového hriadeľa ušetríte vzácny čas a nemalé finančné prostriedky.