Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia a kontinuálny prechod zo štúdia do praxe.

Spoločnosť Hriadeľ, spol. s r.o. spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania so strednými školami:

Stredná odborná škola techniky a služieb v Nitre

Odbory: 2487 H 01 autoopravár – mechanik

               2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie v Hurbanove

Odbory: 4524 H agromechanizátor – opravár

               2487 H 01 autoopravár – mechanik

               2487 H 02 autoopravár – elektrikár

               4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia

Cieľom duálneho vzdelávania je aplikácia teoretických vedomostí do praxe, získanie základných pracovných návykov a výchova budúcich zamestnancov.

Prijímacie konanie:

Prihlásiť sa na vybranú školu.

Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi študentom resp. jeho zákonným zástupcom a nami

Termín:

Výber študentov sa uskutočňuje na základe osobného pohovoru

Výhody duálneho vzdelávania:

- vysoko odborné vzdelávanie

- riešenie praktických úloh

- možnosť oboznámenia sa s najnovšími poznatkami a technológiami

- vzdelávanie v tíme

Poskytujeme:

- firemné pracovné oblečenia

- stravný lístok

- možnosť vykonávania praxe v reálnych podmienkach

- nadobúdanie praktických zručností pod vedením skúsených technikov

- možnosť oboznámenia sa s viacerými typmi špičkových poľnohospodárskych strojov

- finančná podpora počas štúdia