Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Záruka

Výrobné spoločnosti poskytujú rôznu záručnú dobu na svoje výrobky. Táto doba sa líši od výrobcu a typu stroja. Záruka sa vzťahuje len na poruchy, ktoré nastali počas správne prevádzkovaných strojov. Záručná oprava má prioritu pred ostatnými opravami a taktiež sa snažíme čím najrýchlejšie vycestovať k zákazníkovi na dané miesto. V zmysle zákona sú dva pracovné dni na zistenie chyby a k začatiu opravy. Nepatria sem chyby z dôvodu prevádzkových porúch, poškodenia z dôvodu živelnej pohromy, poškodenie skla a výmeny opotrebovaných dielov. V prípade opravy v záručnej dobe sa neúčtujú zákazníkovi cestovné náklady, náklady na prácu a použité materiály.

Záručná doba u našich strojov je nasledovná:

Fendt, , Berthoud, , Oehler, , Supertino, Framest, , Horsch: uvedenie od prvého dňa prevádzky do 1 roka (prevádzková hodina bez obmedzenia).

Fendt: 1 rok alebo 2000 motohodín.