Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Riadenie kvality

Hriadeľ, spol. s r.o.  - od roku 2002 sme držiteľmi certifikátu EN ISO 9001:2000. Od tohto obdobia každoročne úspešne obhajujeme tento certifikát a prechádzame revíziami bez nedostatkov. Certifikáciou sme získali seriózne profesijné uznanie a spoločnosť zodpovedá všetkým vyžadovaným požiadavkám a kritériám. 

Spoločnosť Hriadeľ, spol. s r.o. hrá významnú úlohu na slovenskom trhu v oblasti poľnohospodárstva a v predaji strojov a zariadení, ako i v poskytovaní súvisiacich servisných a ďalších služieb zákazníkom. Avšak, táto rola kladie veľkú zodpovednosť na firmu, nakoľko partneri aj dodávatelia majú čoraz vyššie požiadavky a nároky z hľadiska kvality výrobkov a služieb.

Spoločnosť od svojho vzniku v roku 1993 kladie veľký dôraz na udržanie a zvýšenie spokojnosti zákazníkov, preto od samého začiatku firma venuje pozornosť na bezchybný chod ekonomických a výrobných procesov. Toto úsilie viedlo vedenie firmy zaviesť dobre regulovaný systém pre podporu bežných prevádzkových procesov. Na tento účel boli najvhodnejším spôsobom splnené požiadavky noriem manažérstva kvality ISO 9001. Cieľom vedenia spoločnosti bolo medzi prvými získať certifkáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001v oblasti poľnohospodárstva. Tento systém firmu postupne viedol k zdokonaľovaniu vývoja zvyšujúcim sa počtom efektívnych riešení pre každodenné úlohy v záujme zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Systém manažérstva kvality,  ktorý je zameraný na predaj a prenájom poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a motorové vozidlá, servis poľnohospodárskych strojov a výrobu chladičov pre motorové vozidlá bol uznaný vydávaním osvedčenia certifikačnou spoločnosťou DEKRA Certification Ltd, podľa noriem ISO 9001.

Získaním osvedčenia nastala  zmena v postoji spoločnosti, ktorá sa odvtedy  vyvinula do komplexného systému. Vyvinul sa taký systém, ktorý ďaleko presahuje rámec najužšieho vymedzenia manažérstva kvality. Na základe tohto pohľadu a vydaním normy EN ISO 9001:2015 sme implementovali zmeny v našej spoločnosti v systéme riadenia kvality, a ako dôkaz vo februári roku 2018 sme získali certifikát ako  potvrdenie osvedčenia systému manažérstva kvality podľa najnovších požiadaviek normy.

POLITIKA KVALITY

     V záujme plnenia požiadaviek zákazníka a príslušných požiadaviek trhu chce vedenie spoločnosti HRIADEĽ, spol. s r.o. v oblasti predaja a prenájmu poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a motorové vozidlá, servisu poľnohospodárskych strojov a výroby chladičov na motorové vozidlá poskytovať trvale použiteľné produkty, ku ktorým zabezpečí aj pohotový odborný servis a náhradné diely.

Túto službu chceme poskytovať tak, že chceme neustále plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a ostatné aplikovateľné požiadavky. Je veľmi dôležité pre nás, aby zákazník bol spokojný s našimi produktmi a službami. 

Vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti HRIADEĽ, spol. s r.o. sa zaviazali pre neustále zlepšovanie kvality i systému manažérstva kvality, podľa EN ISO 9001:2015. Z toho dôvodu kladie vedenie zvláštny dôraz na školenie pracovníkov. Pre nás znamená kvalita jasné, riadené, prehľadné a kontrolovateľné procesy, výsledkom ktorých bude služba, ktorá splní očakávania našich Partnerov.

Spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. zabezpečí, aby sa každý pracovník oboznámil s politikou kvality, s cieľmi kvality, štruktúrou a spôsobom realizácie systému manažérstva kvality.

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov kvality sa snažíme o vytvorenie dlhodobo výhodných vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi.

Od svojich dodávateľov očakávame, aby nimi poskytované materiály, súčiastky, stroje a služby zodpovedali určeným i očakávaným požiadavkám kvality.

Vybudovaný systém manažérstva kvality a efektívnosť našej práce umožňujú, aby vedenie spoločnosti HRIADEĽ, spol. s r.o. sa mohlo právom zaručiť za kvalitu našich služieb. Toto je zárukou aj pre našich obchodných Partnerov, že od nás nakúpené produkty a služby im budú pomáhať pri ich vlastnej úspešnej produkcii.

V Nitre dňa 15.5.2019

...................................................                                           ....................................................

   PhDr. Katarína Kenderová                                                     Ing. Blanka Pápai  -     konateľ

      zodpovený za kvalitu