Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Správne používanie turba

Správne použitie turbodúchadla

Čistý, neporušený stav vzduchových filtrov je dôležitý!

Turbodúchadlo - rovnako ako všetky časti spaľovacieho motora - je mimoriadne citlivé na prach. Preplňovaný motor má výrazne vyšší sací výkon, takže dokonca môže do seba vtiahnuť aj časť poškodeného vzduchového filtra, čo môže viesť k jeho poškodeniu.

Nevypnime motor pri práci vo vysokých otáčkach, ani po veľkej záťaži!

Hriadeľ turbodúchadla sa otáča v klznom ložisku, ktoré je mazané motorovým olejom. Pred zastavením motora počkajme, kým otáčky hriadeľa turbodúchadla neklesnú. Otáčky turba pri zaťaženom motore môžu prekročiť až 100000 otáčok za minútu a v prípade náhleho poklesu otáčok motora na voľnobehu sa pri turbe prejaví takzvaný dobeh otáčok, čo znamená že otáčky turba klesajú menšou rýchlosťou ako otáčky motora. Preto je nutné pred vypnutím motora počkať, kým sa otáčky turba znížia na minimálne.