Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Framest Frakomb ťahaný

Ťahané kompaktory FRAKOMB pripravujúce lôžka pre osivo.

Ťahané kompaktory FRAKOMB pripravujúce lôžka pre osivo.

Stroje sú pri preprave v polozavesenej polohe a pri vykonávaní prác sú v ťahanom prevedení.

FRAKOMB (VONTATOTT)

Strednú nosnú konštrukciu tvorí uzavretý priestorový rám, na konci ktorého je uložené prepravné koleso. Prepravné koleso pri práci nepoužívame vždy, nadvihnutím ťažnej tyče sa môže stroj otáčať aj na zadnom zhutňovacom rade valcov. Charakteristiky: Tieto stroje slúžia ako prostriedky na prípravu lôžka pre osivo jednou jazdou. Na základe viacročných skúseností, resp. podľa spätných väzieb sa dá konštatovať, že obrábacie prvky namontované na stroji nasledujú po sebe v agronomicky správnom poradí.

1. Ploché motyky s pevnými driekmi, individuálne nastaviteľnou hĺbkou a istené strihovými skrutkami

- Úlohou plochých motýk s tuhými driekmi je pôdu rovnomerne odrezať v nastavenej hĺbke. Spoľahlivo opraví aj chyby, ktoré vznikli pri predchádzajúcom obrábaní pôdy (napr. rebrovaným rotačným kypričom). Napriek tomu sa na vlhkej pôde nevyvaľujú hrudky alebo guľôčky, keďže majú krídla nízky uhol zdvihu. Aj keď v miernej zime, bez zrážok, hrudy nerozmrznú, rovnomernú hĺbku obrábania kombinátorového poľa garantuje tento rad motýk. Vďaka tomuto obrábaciemu radu môžeme počítať s maximálnym účinkom ničenia buriny.

2. Ozubená hladička s nastaviteľnou hĺbkou a nastaviteľným pružinovým zaťažením

- Ak nejaký používateľ s dobre nastaveným striedavo otáčaným pluhom dosahuje vysokokvalitné oranie, nie je bezpodmienečne nutné tento prvok použiť. Ak oriete s pluhom na zábery, vznikajú brázdy, a ak oriete spolu, vznikajú chrbty. V takýchto prípadoch ju bezpodmienečne odporúčame. Požiadavka na ťažnú silu je minimálna, keďže dopravuje už uvoľnený pôdny profil.

3. Valec na rozrušovanie hrúd s rúrkovými tyčami s hĺbkovým obmedzovačom

- Rad valcov bežiaci v celej šírke drží predok stroja. K tomu sa pristaví predný rad motýk, resp. ozubená hladička. Vykonáva zhutňovanie pre pole kombinátora a naspäť vtlačí hrudy, ktoré sa dostali na povrch.

4. Motykové pole kombinátora osadeného do rámu, hĺbkovo nastaviteľné

- Pomocou skrutkového vretena sa dá jednoducho, na milimeter presne nastaviť. Motyky kombinátora s priamymi driekmi dobre držia nastavenú hĺbku a nevrhajú hrudy na povrch. Kvôli zabezpečeniu správneho toku materiálu sú umiestnené v troch radoch. Vyžadujú sa pre jarné a jesenné jemné lôžko osiva.

- V opcii sa dá k nemu dokúpiť aj verzia s plochými motykami montovaná na pružinu 25x25 mm, ktorá je umiestnená v dvoch radoch. Je vhodná na intenzívnejšie ničenie buriny a na agresívnejšiu prácu v tvrdších pôdach.

5. Vyhladzovacia doska zavesená na reťazi

- Vyhladí nerovný povrch spôsobený obrábacími poľami. Reťazou obmedzíme množstvo pôdy, ktorú si môže vziať so sebou, zadný zhutňujúci valec bude vďaka tomu nabiehať na rovný povrch.

6. Gumový valec vybavený rúrkovými tyčami, Crosskill alebo vačkový valec na uzavretie pôdy

- Povrch skyprený strojom je potrebné uzavrieť. To môže ušetriť značné množstvo vody a udržať ju v pôde.

7. Hladiaca doska s jemnými zubami pre konečnú povrchovú úpravu

- To, čo nám vznikne po hladiacej doske je hneď viac oku lahodiace. Odvolávajúc sa znovu na nasledujúci postup, ak napr. nasleduje operácia preemergentnými herbicídmi (ak chemikáliu na ničenie buriny aplikujeme do pôdy pred klíčením, po konštr. siatí, na jej vsiaknutie do pôdy potrebujeme zrážky), v takomto prípade to značne zníži výskyt frakcií hrúd.

 

https://www.axial.hu/ckfinder/images/FRAVONTopc_1000.jpg

Valec na rozrušovanie hrúd Crosskill a gumový valec šetriaci vodu.

Základná výbava:

  • Ploché motyky s pevnými driekmi osadené v jednom rade. Vzdialenosť ťahania je 235 mm (výnimka FK-8000: 470 mm), šírka motýk: 265 mm.
  • Valec s rúrkovými tyčami privarenými skrutkovito. Jeho priemer: 408 mm. Hrúbka steny rúrky: 5 mm.
  • Motykové pole kombinátora. Vzdialenosť ťahania: 110 mm. Možnosť nastavenia hĺbky: od 0 do 12 cm.
  • Reťazová vyhladzovacia doska.
  • Uzatvárací, zhutňovací valec s rúrkovými tyčami privarenými skrutkovito.
  • Zadná ozubená hladiaca doska.
  • Cestné signalizačné zariadenia.

https://www.axial.hu/ckfinder/images/FRAVONT02_1000.jpg

Pre ďalšie informácie kontaktujte našich regionálnych zástupcov!