Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Framest Frakomb nesený

FRAKOMB závesné kompaktory na prípravu lôžka osiva

FRAKOMB závesné kompaktory na prípravu lôžka osiva

Stroj je závesnou verziou  skupiny strojov FRAKOMB. Pod svojimi obrábacími prostriedkami ukrýva očakávané prednosti agronómie, vďaka svojej malej hmotnosti je však vhodným prostriedkom pre kategóriu 80-120 LE.

  frafügg01_1000

Charakteristika:

  • Sú to stroje na prípravu lôžok osiva predovšetkým na oráčine.
  • Pripravuje lôžko pre osivo v celej šírke a v potrebnej hĺbke. Vďaka svojmu dizajnu odstraňuje stopy po kolesách a vďaka svojej intenzívnej nivelačnej práci zanecháva za sebou vynikajúci, zhutnený povrch.

1. Individuálne nastaviteľná hĺbka, ploché motyky s tuhými driekmi istené strihovými skrutkami

- Úlohou plochých motýk s tuhými driekmi je pôdu rovnomerne v nastavenej hĺbke odrezať. Spoľahlivo opraví aj chyby, ktoré vznikli pri predchádzajúcom obrábaní pôdy (napr. rebrovaným rotačným kypričom). Napriek tomu sa na vlhkej pôde nevyvaľujú hrudky alebo guľôčky, nakoľko majú krídla nízky uhol zdvihu. V takom prípade, keď v miernej zime, bez zrážok, hrudy nerozmrznú, rovnomernú hĺbku obrábania kombinátorového poľa garantuje tento rad motýk. Vďaka tomuto obrábaciemu radu môžeme počítať s maximálnym herbicídnym účinkom.

- V prípade jedného radu motýk funguje hladička dobre aj pri plytkej prevádzke, kým pri používaní dvoch radov motýk musíme hladičku úplne zdvihnúť, resp. ju musíme demontovať.

2. Ozubená hladička s nastaviteľnou hĺbkou a nastaviteľným pružinovým zaťažením

- Ak nejaký používateľ s dobre nastaveným striedavo otáčaným pluhom dosahuje vysokokvalitné oranie, nie je bezpodmienečne nutné tento prvok použiť. Ak oriete s pluhom na zábery, vznikajú brázdy, a ak oriete spolu, vznikajú chrbty. V takýchto prípadoch ju bezpodmienečne odporúčame.

3. Predný valec na rozrušovanie hrúd s rúrkovými tyčami

- Rad valcov bežiaci v celej šírke drží predok stroja. K tomu sa pristaví predný rad motýk, resp. ozubená hladička. Vykonáva zhutňovanie pre pole kombinátora a vtlačí naspäť hrudy, ktoré sa prípadne dostali na povrch.

4. Motykové pole kombinátora osadené do rámu, hĺbkovo nastaviteľné

- Pomocou skrutkového vretena sa dá jednoducho, na milimeter presne nastaviť. Motyky kombinátora s priamymi driekmi dobre držia nastavenú hĺbku a nevrhajú hrudy na povrch. Pre zabezpečenie správneho toku materiálu sú umiestnené v troch radoch. Sú potrebné pre jarné jemné lôžko osiva.

- V opcii sa dá k nemu dokúpiť aj verzia s plochými motykami namontovaná na pružinu 25x25 mm, ktorá je umiestnená v dvoch radoch. Je to vhodné na intenzívnejšie ničenie buriny a v tvrdších pôdach na agresívnejšiu prácu.

5. Vyhladzovacia doska zavesená na reťazi

- Vyhladí nerovný povrch po motykách kombinátora. Reťazou obmedzíme množstvo pôdy, ktorú si môže vziať so sebou. Zadný zhutňujúci valec bude nabiehať na hladký povrch.

6. Uzatvárací valec

- Valec s listovými prútmi s priemerom 220 mm sa pripája na hlavný rám pomocou vretena s pozdĺžnou dierou. Tým je zaistené správne sledovanie pôdy aj vtedy, keď sa traktor nakláňa v pozdĺžnom smere.

 

https://www.axial.hu/ckfinder/images/frafueggopc01_1000.jpg

1. Predný valec na rozrušovanie hrúd s rúrkovými tyčami.
2-3. Motykové pole kombinátora osadené do rámu, hĺbkovo nastaviteľné.
4. Ozubená hladička s nastaviteľnou hĺbkou a nastaviteľným pružinovým zaťažením.

Základná výbava:

  • Ploché motyky s pevnými driekmi osadené v jednom rade. Vzdialenosť ťahania je 375 mm. Šírka motyky je  265 mm.
  • Valec s rúrkovými tyčami privarenými skrutkovito. Jeho priemer: 408 mm. Hrúbka steny rúrky: 5 mm. Ložiská: typ UCF 308.
  • Motykové pole kombinátora. Vzdialenosť ťahania: 110 mm. Možnosť nastavenia hĺbky: od 0 do 12 cm.
  • Reťazová vyhladzovacia doska.
  • Uzatvárací, zhutňovací valec s listovými prútmi. Priemer: 260 mm.

Pre ďalšie informácie kontaktuje našich regionálnych zástupcov!