Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Horsch Focus TD

Operácie šetriace náklady majú v poľnohospodárstve čoraz väčší význam.

Štúdie a pokusy v tejto oblasti vykonáva niekoľko vedeckých ústavov. Horsch vykonáva experimenty na svojich vlastných pokusných pozemkoch od roku 2001. Výsledky sú jednoznačné: kombinácia účelného, neúplného obrábania pôdy v kombinácii s cieleným hnojením a presným výsevom pomáha efektívnejšie využívať hnojivo a dosiahnuť stabilné a dobré výnosy aj v náročných klimatických podmienkach. Tieto úkony ušetria nielen rozpočet, ale tiež zvyšujú bezpečnosť produkcie plodín.

Spoločnosť Horsch vyvinula sejačku Focus TD s technológiou StripTill, ktorá umožňuje priame prihnojovanie výsev medziplodín aj plodín s drobnými semenami.

TerraGrip radličky cielene uvoľnia pôdu a odstránia zvyšky z výsevnej línie. Focus TD umožňuje aplikáciu hnojiva do stopy radličky v rôznych určených hĺbkach. Pneumatikový valec zhutní pôdu čím zamedzí úniku vlahy z pôdy a výsev je precízne umiestnený v jednotnej hĺbke, čím sa dosiahne jednotné klíčenie rastlín.

 

V prípade repky olejnej sú rastliny zasiate v 30 cm-ej vzdialenosti môžeme uvoľniť pôdu v hĺbke 10-35 cm-ov. Zabezpečíme tým ideálne podmienky, čo znamená, že okrem iného nie je v ceste žiadny koreň, kameň alebo hruda a z toho dôvodu ani neexistuje žiadna prekážka vo vývoji rastliny. Pri sejbe repky je dôležitá špeciálna 4 cm LD radlička, ktorá privádza na povrch málo vlhkej pôdy, aby rastlina bezpečne vzklíčila.

Pri sejbe obilnín je rozstup riadkov 15 cm a hnojivo sa umiestni medzi tieto dva rady. Zásobník na osivo  pri  pracovnej  šírke stroja 4 a 6 m má kapacitu 5 000 litrov rozdelený na 40:60. V závislosti od počasia hnojivo môžeme aplikovať hlboko, aj na povrch aj k rastline alebo iba na povrch. Umelé hnojivo v blízkosti semena pomôže rastline v počiatočnej fáze hlboko a kvalitne zakoreniť,  zatiaľ čo hnojivo uložené na povrchu slúži v neskoršej fáze rastu. Úzka rozostup radličiek 30 cm je ako mať poľný kultivátor. Výkonné MultiGrip držiaky na radličky sú schopné držať hroty hlboko v pôde, pričom vyrovnávacie disky ponechávajú hladký povrch zeme uzavretý pneumatikovým valcom. Z dostatočne veľkej rozdelenej nádrže môžeme ľahko dodať základné hnojivo do pôdy. V tomto prípade je tiež možné jednotku osiva odpojiť. Focus TD je najinovatívnejšia Horsch sejačka, v ktorej je spojené uvoľnenie pôdy, hnojenie a siatie.

Zhrnutie:

Výhody Horsch Focus TD je výsledkom sofistikovaného vývoja, ktorý nadväzuje na zásady StripTill technológie, a je založený na dobre známych a overených komponentoch Horsch Pronto.

  • Minimálna manipulácia s pôdou, zníženie nákladov
  • Cielené uvoľnenie pôdy s odstránením zvyškov rastlín z výsevného riadku, vytvorenie priestoru pre koreňový systém rastliny.
  • Uloženie semena presne do vlhkej pôdy vo výsevnom riadku.
  • Rovnomerný povrch pôdy po radličkách pomocou pneumatikového valca.
  • Nadstaviteľné hnojenie v rôznych hĺbkach. Pri tejto možnosti sa hĺbka aplikácie nastaví na hlboké, plytké poprípade polovica hlboké druhá polovica plytké hnojenie. Hnojivo aplikované týmto spôsobom je lepšie využité a zostáva využiteľné rastlinou po dlhšiu dobu, aby ho rastliny ľahšie absorbovali.
  • Presná sejba vďaka výsevným bodkám TurboDisc.
  • Premenlivá vzdialenosť riadkov 30 cm alebo 15 cm.
  • Vysoký výkon, menej prestojov a kratšia doba plnenia vďaka vysokokapacitnej nádrži.

            Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov!