Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Maestro RC

Pre každý typ Maestro sa dávkovanie semien vykonáva v línii a jednotlivo riadeným podávačom, ktorý je riadený elektromotormi.

Pre každý typ Maestro sa dávkovanie semien vykonáva v línii a jednotlivo riadeným podávačom, ktorý je riadený elektromotormi.

V porovnaní so systémami iných výrobcov, Maestro sa významne odlišuje v tom, že nevyužíva systémy stlačeného vzduchu, ale používa podtlakovú technológiu. To eliminuje potrebu tesnení, prevádzku bez trenia a veľmi malý prúd z elektromotora.

Ďalšou zaujímavosťou v porovnaní s inými systémami je, že dávkovací disk nie je  dierovaný, ale je šikmý smerom von, vďaka ktorému osivo dostane počiatočnú rýchlosť, než sa dostane do výsevného riadku.

Vývoj technológie GPS poskytuje čoraz viac možností pre presnú aplikáciu a reguláciu. Tieto stroje tiež umožňujú vedenie pomocou GPS a výsevné vozíky môžu byť vypínané jednotlivo, jeden po druhom. Systém automaticky zamedzí dvojitej sejbe a výsevný vozík, ktorý už dosiahol zasiatu plochu je vypnutý.

https://www.axial.hu/ckfinder/images/maestrorc_1000.jpg

Maestro RC – užitočný doplnok

Typ Maestro RC môžeme spárovať  s iným strojom z dobre známeho strojového portfólia spoločnosti Horsch – Pronto AS, Focus TD. Pretože výsevná jednotka Pronto 6 AS je namontovaná na zadnej strane stroja pomocou trojbodového zavesenia, jednotku na obilie je možné vymeniť. Pri sejačkách na obilie sa hnojivo nasype do centrálneho kontajnera (3,500 litrov) a osivo sa naplní do nádrží s objemom 70 litrov do nádrží na výsevnom vozíku. Ďalšou výhodou tohto spojenia je, že  sejačka Pronto je tiež vybavená kultivátorom diskov.

Vo verzii s 8 radmi je vzdialenosť riadkov 75 cm (pracovná šírka 6 m), zatiaľ čo ten istý nosník môže byť vybavený 12 výsevnými vozíkmi, ktoré budú mať odstup riadkov 50 cm.

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov.