Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Maestro CC

Sejačka Maestro s presným dávkovacím systémom osiva - ideálna pre kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu, sóju alebo cirok

Sejačka Maestro s presným dávkovacím systémom osiva - ideálna pre  kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu, sóju alebo cirok

Maestro CC

V porovnaní so systémami iných výrobcov, Maestro sa významne odlišuje v tom, že nevyužíva systémy stlačeného vzduchu, ale používa podtlakovú technológiu. To eliminuje potrebu tesnení, prevádzku bez trenia a veľmi malý prúd z elektromotora.

Ďalšou zaujímavosťou v porovnaní s inými systémami je, že dávkovací disk nie je  dierovaný, ale je šikmý smerom von, vďaka ktorému osivo dostane počiatočnú rýchlosť, než sa dostane do výsevného riadku.

Vývoj technológie GPS poskytuje čoraz viac možností pre presnú aplikáciu a reguláciu. Tieto stroje tiež umožňujú vedenie pomocou GPS a výsevné vozíky môžu byť vypínané jednotlivo, jeden po druhom. Systém automaticky zamedzí dvojitej sejbe a výsevný vozík, ktorý už dosiahol zasiatu plochu je vypnutý.

https://www.axial.hu/ckfinder/images/maestrocc01_1000_rgb.jpg

Pre stredne veľké poľnohospodárske podniky

Meastro CC je dostupné vo verzii  6, 8 a 12-riadkov. Rozdiel medzi strojmi je len počet výsevných vozíkov v najužšom zmysle slova, pretože všetky typy majú centrálnu nádrž s objemom 2800 litrov. Centrálny zásobník je určený pre umiestnenie hnojiva, zatiaľ čo osivo sa môže plniť do samostatných 70-litrových nádob na výsevných vozíkoch. K dispozícii sú dva systémy na pohon ventilátora, ktorý tvorí srdce pneumatického systému. Jedným riešením je napojenie systému na hydraulický okruh traktora (priamy pohon) alebo je možné si zvoliť variant s nezávislým čerpadlom s pohonom z vývodového hriadeľa a hydraulickou nádržou oddelenou od systému traktora. Voliteľný sortiment stroja umožňuje pri tohtoročnej novinke využívať dvojitú násypku na mikrogranulát, ktorá umožňuje aplikáciu pôdneho dezinfekčného prostriedku a mikrogranulátovaného štartovacieho hnojiva naraz.

 Vzhľadom na možnosti ponúk strojov, tohtoročná novinka je dvojitá mikrogranulátová nádrž, s ktorou je možné získať pôdny dezinfekčný prostriedok a mikrogranulátové štartovacie hnojivo v jednom prechode. Dvojité koleso je tiež užitočnou možnosťou, ktorá umožní kolesu pohybovať sa pozdĺž riadku.

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov!