Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím
2020-11-13 07:56:39

Nové konštrukčné rady sa osvedčujú v praxi

V oblasti presnej sejacej techniky oslavuje HORSCH so svojim strojom Maestro úspechy na trhu už niekoľko rokov. V praxi sa aktuálne používa úctyhodných 50 000 strojov rôznych konštrukčných radov.

NOVÉ KONŠTRUKČNÉ RADY SA OSVEDČUJÚ V PRAXI

    V oblasti presnej sejacej techniky oslavuje HORSCH so svojim strojom Maestro úspechy na trhu už niekoľko rokov. V praxi sa aktuálne používa úctyhodných 50 000 strojov rôznych konštrukčných radov. Aj v budúcnosti chce spoločnosť HORSCH zostať aj naďalej inovatívna tak, aby mohla napĺňať najrôznejšie požiadavky z celého sveta.

    K tomu má od začiatku roka k dispozícii nové produktové rady Maestro CV, DV, RV a tiež CX a RX akorozšírenie doterajších strojov. Pre jarnú sejbu 2021 budú všetky konštrukčné rady Maestro prestavané na novú generáciu dávkovačov AirVac a Airspeed. V minulom vydaní Modernej mechanizácie  sme už písali  o nových produktových radoch Maestro a o dávkovačoch. Sejba kukurice v roku 2020 medzitým skončila, zrná vzišli a k dispozícii sú prvé dojmy poľnohospodárov ohľadom použitia týchto strojov v poľných podmienkach. Zaujímavé samozrejme bolo, ako sa oba nové dávkovacie systémy AirVac a Airspeed osvedčili v praxi. Zamerali sme sa predovšetkým na dávkovač Airspeed, pretože mal byť túto sezónu zavedený do sériovej výroby. Pri ohliadnutí za obdobím sejby môžeme konštatovať, že oba dávkovacie systémy odviedli dobrú prácu a že sú zákazníci spokojní.

    Produktové rady CX a RX sú vybavené dávkovačom Airspeed. Jednotenie je tu založené na pretlakovom systéme. Na poli fungoval spoľahlivo a bez porúch a robil svojmu menu všetku česť. Potrebné nastavenia sa dajú vykonať veľmi ľahko. Rôzne frakcie zŕn a veľkosti osiva bolo možné vysiať len s jedným dávkovacím diskom a dávkovač nebolo nutné nejako moc upravovať. Vysiate plodiny ako repa tak kukurica vzišli veľmi dobre a rovnomerne. Pozdĺžne rozloženie rastlín, ktoré sa určuje pomocou variačných koeficientov, sa pri posudzovaných plodinách pohybuje priemerne od 7 do 15 %. Pojazdová rýchlosť pritom predstavovala 12 až 15 km/h. Pri dobrých podmienkach osivového lôžka sa pri výseve kukurice dosiahla veľmi dobrá presnosť uloženia aj pri rýchlostiach okolo 18 km/h. Ako je na vystreľovacích systémoch obvyklé, presnosť ukladania zŕn pri pomalších rýchlostiach nebola v praxi tak dobrá. To je jasný dôkaz, že dávkovač Airspeed je konštruovaný pre rýchlosť a silu.

    Na konci prvej sériovej sezóny nového vákuového dávkovača AirVac sa už používalo niekoľko sto strojov. Aj on spĺňa vysoké nároky, ktoré poľnohospodári kladú na moderný dávkovací systém. Pre dosiahnutie presného jednotenia sú potrebné len veľmi malé nastavenia. Prvé hodnotenie cukrovej repy a kukurice ukázali, že aj tu je pozdĺžne rozloženie veľmi dobré, s koeficientom variácie 10 až 20 % – ako pri vzdialenosti riadkov 45 a 50 cm, tak aj v širších radoch 70 až 80 cm. Napriek rozsiahlemu a veľkému suchu vzišli plodiny rovnomerne. Za to sa vďačí optimálnemu nasadeniu presnej výsevnej pätky a dávkovača AirVac.

     Vo Francúzsku bol tento rok v prevádzke veľký počet strojov Maestro RV s trojbodovým závesom. Niektoré z nich sa použili v kombinácii s HORSCH Focus pre výsev kukurice postupom StripTill. Táto súprava sa veľmi dobre hodí pre priamu sejbu kukurice, napríklad do zozbieraných zelených silážnych plodín. Radlička HORSCH ULD Focusu intenzívne kyprí a premiešava pôdu v pásoch bez toho, aby sa nejako výrazne obrábala a narušovala pôda vpravo a vľavo od nej. Radlička dopravuje zeminu nahor, takže vysiate zrná sa ukladajú do vlhkého sejbového horizontu. Medzi riadkami zostáva pôda nekultivovaná a uzavretá. Z tejto oblasti sa nemôže vyparovať vlhkosť a šetrí sa tak voda, ktorú môžu rastliny neskôr využiť. Vďaka veľkému prítlaku na pätku na Maestre RV sa v kombinácii s Focusom dá osivo presne uložiť a umiestniť aj vo veľmi náročných podmienkach. Okrem modelov CV/CX a RV/RX je pre ruský a ukrajinský trh k dispozícii aj Maestro DV. Maestro DV je osemradový sejací stroj s centrálnym osivovým zásobníkom s objemom 2 800 litrov. Maestro DV je vždy vybavený dávkovačom AirVac. Oproti CV je prispôsobený ruským a ukrajinským podmienkam: jeho konštrukcia je jednoduchšia a požiadavky na ťažný prostriedok sú nižšie. Vďaka rôznym variantom výbavy sa však dá DV perfektne prispôsobiť špecifi ckým prevádzkovým podmienkam. Napríklad je možné ho vybaviť automatickým regulačným systémom prítlaku na pätku AutoForce, monitorovaním toku hnojiva alebo osvetľovacím systémom WorkLight Pro. Maestro DV je k dispozícii aj s dvojkomorovým zásobníkom. Vďaka integrovanému štvorbodovému závesu možno osemradovú sejaciu lištu Maestro odpojiť a nahradiť lištou s pätkami pre obilie.

    Pätková lišta NT vychádza z konceptu Pronto NT s vlnovými diskami a pätkami TurboDisc. Naviac je na miesto uchytenia k dispozícii pätková nadstavba RollFlex-TurboDisc. Spektrum použitia sejacieho vozu sa tak výrazne rozširuje. V lete a na jeseň sa dá tak pomocou Maestro a príslušnej osivovej lišty siať repka a obilie. Sejací voz sa teda dá používať pre všetky práce spojené so sejbou, ktoré podnik v sezóne vyžaduje. Konštrukčný rad Maestro SW bude tiež od sezóny 2021 aktualizovaný a pri použití nových dávkovačov pre sejbu premenovaný na produktové rady SV a SX. HORSCH pritom ponúka dva rôzne sejacie vozy: Pre veľké pracovné zábery 18 metrov je rovnako ako predtým ponúkaný už známy voz s objemom hnojiva 7 000 litrov a centrálnym zásobníkom osiva s objemom 2 000 litrov.  Pre pracovné zábery 9 m a 12 m bol vyvinutý nový sejací voz. Ten je, čo sa dosahu hnojiva a osiva týka, uspôsobený menším pracovným záberom. Vďaka vývojovému pokroku, ktorý spoločnosť HORSCH pri radoch Maestro dosiahla, bol rok 2020 v tejto oblasti veľmi úspešný. V oddelení výskumu a vývoja sa naďalej intenzívne pracuje na tom, aby všetko bolo pripravené na sejbu v sezóne 2021 a aby existujúce komponenty boli naďalej vylepšované. Spoločnosť HORSCH s novými typmi strojov ponuku pre oblasť presného výsevu z roka na rok rozširuje.

  • Oto Bize, HORSCH Maschinen GmbH

11/2020 ▪ moderná mechanizácia