Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím
2021-11-18 11:03:52

Na Slovensko zavítala HORSCH Roadshow

V spolupráci s výhradným distribútorom tejto značky na Slovensku, spoločnosťou Hriadeľ, na parcele, ktorú im pre tento účel poskytla spoločnosť LÚČNICA, spol. s r.o., usporiadal výrobca akciu, počas ktorej sme mohli vidieť množstvo noviniek v zábere.

Na Slovensko zavítala s novinkami Horsch Roadshow

Článok – Roľnícke noviny 27.10.2021 /21

Popredný nemecký výrobca inovatívnej poľnohospodárskej techniky Horsch organizuje na jeseň tohto roka turné po európskych krajinách, a nevynechal ani našu republiku. V spolupráci s momentálne už výhradným distribútorom tejto značky na Slovensku, spoločnosťou Hriadeľ, na parcele, ktorú im pre tento účel poskytla spoločnosť LÚČNICA, spol. s r.o., usporiadal výrobca predvádzaciu akciu, počas ktorej sme mohli vidieť množstvo noviniek priamo v zábere.

Praktické ukážky techniky s odborným výkladom odštarovala kombinácia strojov - tanierový podmietač Horsch Joker v kombinácii s dvojrotorovými nožovými valcami Horsch Cultro, ktoré je možné použiť v kukuričnom, či repkovom strnisku na rozdrvenie pozberových zvyškov. Horsch Joker je už dobre známym podmietačom s pomerne veľkými pracovnými orgánmi, ktorý v tomto prípade dopĺňal nožové valce a premiešaval rastlinné zvyšky s pôdou. Ďalší stroj na prípravu pôdy, ktorý sa predstavil v Lúčnici nad Žitavou bol radličkový kyprič Horsch Terrano 5.4 GX s pracovným záberom 5 m a štyrmi radmi radličiek. Terrano GX je možné použiť na spracovanie pôdy do hĺbky 5 – 25 cm a výhodou tohto systému je možnosť vybavenia radličkami pre rôzne podmienky. Stroj sa dá zaobstarať ako nesených prevedeniach s pracovným záberom od 3 – 5 m, tak aj väčším pracovným záberom s podvozkom, a výrobca nezabúda ani na rôzne typy valcov. Nasledoval ľahký kyprič Finer 7 SL, určený na jemnú prípravu pôdy, vybavený radličkami s dvojitým odpružením. Zaujímavosť, ktorú sme si mohli všimnúť aj počas jeho predvádzania je možnosť výbavy valcami, alebo opornými kolesami. Pre spoľahlivú prácu je stroj vybavený opornými kolesami v prednej časti stroja, ktoré sú hydraulicky nastaviteľné. Veľkou výhodou kypriča Finer 7 SL je, že si dobre drží pracovnú hĺbku aj v nerovnom teréne a pracuje rovnomerne v celom horizonte.

Horsch Pronto 6 DC je stelesnením dvadsaťročných skúseností z vývoja pneumatických sejacích strojov. Výrobca pri novom modely zvýšil objem zásobníka na osivo a doplnil 400 l Minidrill zásobník.

Inovované stroje striedali novinky

V Lúčnici nad Žitavou sa predviedol aj inovovaný sejací stroj Horsch Pronto 6 DC, do ktorého inžinieri spoločnosti premietli svoje dvadsaťročné skúsenosti z vývoja pneumatických sejacích strojov. Výrobca tak na základe požiadaviek zákazníkov pri novom modely zvýšil objem zásobníka na osivo a doplnil štyristo-litrový Minidrill zásobník, ktorý umiestnil na tiahlo stroja. S predvedenou výbavou sejačky môžeme pri výseve repky prihnojovať a rozhodnúť sa, kde toto hnojivo umiestnime – či už pod osivo, alebo so systémom PPF do medziriadku. Princíp práce sejačky Pronto ostal zachovaný a tak sa v prednej časti nachádzajú dva rady diskov. Za nimi je uložený utužovací pneumatikový valec, ktorý prešiel zmenou a teraz využíva väčšie kosá so silnejšími brzdami, vďaka ktorým môže stroj dosahovať v preprave rýchlosť 40 km/h. Za valcom nasledujú výsevné jednotky TurboDisc a prst Uniformer pre bezpečné uloženie osiva do osivovej brázdičky. V poslednom rade sú umiestnené utužovacie kolieska, ktoré uzatvárajú osivovú drážku. Sejačka bola predvedená vo výbave so systémom RowControl, vďaka ktorému je možné vypínať každú jednu výsevnú pätku samostatne a ľubovoľne vytvárať koľajové riadky.

Úplnou novinkou firmy Horsch, ktorá sa predviedla aj u nás je sejací stroj Versa 3 KR. Síce sa jedná o mechanickú sejačku, ale napriek tomu ju výrobca vybavil ISOBUS systémom, i keď ten sa ku slovu dostáva najmä pri kalibrácii. Pohon mechanického dávkovača je zabezpečený prostredníctvom elektromotora s predlohovým hriadeľom. Elektromotor roztáča tento hriadeľ, na ktorom sú uchytené ozubené kolesá, ktoré roztáča ďalší ozubené kolesá u dávkovacích valčekov. Samostatné napojenie valčekov na pohon umožňuje individuálne meniť rytmus koľajových riadkov - bez použitia náradia. Hĺbka sejby, ako aj prítlak na výsevné pätky sa nastavuje na sejačke mechanicky univerzálnym kľúčom. Ak by sme chceli meniť medziriadkovú vzdialenosť (zo základných 15 cm na 30 cm alebo dokonca aj 45 cm), dokážeme aj to, a síce mechanickým vypínaním jednotlivých semenovodov. V základnej výbave disponuje sejačka zásobníkom s objemom 900 l, no objem je možné rozšíriť až na 1 200 l.

Úplnou novinkou firmy Horsch je aj sejací stroj Versa 3 KR. Mechanická sejačka je vybavená ISOBUS systémom a zvládne aj nastavenie medziriadkovej vzdialenosti z 15 cm na 30, resp. 45 cm.

 

 

Aby noviniek nebolo málo, ďalším novým predvedeným strojom na Roadshow firmy Horsch bol deväťriadkový nesený presný sejací stroj Horsch Maestro 9RX. Sejačka na presný výsev Maestro 9RX s „nastreľovacím“ (pretlakovým) systémom pritláča jednotlivé zrná do otvorov vo výsevnom kotúči pretlakom vzduchu, ktorý vytvára ventilátor sejacieho stroja. Vďaka tomuto systému je osivo do pôdy dopravované rýchlosťou 60-70 km/h, kde ho prítlačné koleso pritlačí na dno brázdičky a celý systém tak umožní vysokú presnosť sejby aj pri vyšších pracovných rýchlostiach. Jedinou nevýhodou pretlakového systému, na ktorý upozornili aj zástupcovia spoločnosti počas predvádzania stroja je, že vo vlhkej pôde môže dochádzať k zalepeniu prítlačného kolesa pôdou. Pre takéto podmienky má však výrobca riešenie vo forme verzie s podtlakovým systémom.

Ľahký kyprič Finer 7 SL je určený na jemnú prípravu pôdy, vybavený radličkami s dvojitým odpružením. Na fotografii možno vidieť predvedenie možnosti výbavy valcami, či opornými kolesami.

Ďalším novým predvedeným strojom na Roadshow firmy Horsch bol deväťriadkový nesený presný sejací stroj Horsch Maestro 9RX.

Brány, plečky, a nakoniec postrekovače

Spoločnosť Horsch ukázala počas slovenskej časti svojej Road Show aj brány, či plečky, avšak to najzaujímavejšie si nechala na záver. Predvádzaciu akciu totiž uzatvorili dva postrekovače z dielne nemeckého výrobcu. Horsch Leeb 6.300 VN, samohybný postrekovač, vyvinutý špeciálne pre širokoriadkové plodiny, ako kukurica, slnečnica, ale aj repka bol prvým z nich. Leeb 6.300 VN dokáže nastavovať rozstup kolies v rozmedzí od 2,25 do 3,0 m, ale čo je v našich podmienkach ešte zaujímavejšie je možnosť nastavenia svetlej výšky od 1,6 do 2,0 m. Nádrž s objemom 5 000 – 8 000 l zodpovedá poslaniu postrekovača, tak, ako aj veľké postrekové ramená. Tie sú teraz prepracované a ešte stabilnejšie, a tak dokáže stroj pracovať pri rýchlosti 32 km/h. Aktívny systém navádzania ramien Boom Control zabezpečí kopírovanie povrchu pozemku, alebo porastu vo vzdialenosti 30 cm a 25 cm rozstup dýz pre dostatočnú pokryvnosť rastlín. Výbava CCS Pro umožňuje prepláchnuť stroj troma rôznymi spôsobmi – len nádrž, len ramená, alebo oboje, pričom celý proces čistenia postrekovača trvá len 8 minút, a to vďaka dvom čerpadlám. Obsluha nemusí vôbec opustiť svoje miesto v kabíne, no je schopná tie isté funkcie a nastavenia ovládať z vonkajšieho panelu, ako aj z terminálu v kabíne – napríklad umývania nádrže, čerpanie vody a pod.

Poslednou predstavenou novinkou bol nesený postrekovač Leeb CS, ktorý je kompletne novým modelom výrobcu. O tomto šikovnom postrekovači sme toho doposiaľ veľa nevedeli, avšak teraz nám je už jasné, že na ňom Horsch nešetril.

Vylepšený samohybný postrekovač Horsch Leeb 6.300 VN dokáže nastavovať rozstup kolies v rozmedzí od 2,25 do 3,0 m, a meniť svetlú výšku v rozsahu od 1,6 do 2,0 m.

Prvý nesený postrekovač firmy Horsch s označením Leeb CS bol zlatým klincom podujatia. Malý postrekovač s nadštandardnou výbavou sa má dostať do predaja už koncom tohto roka.

Výrobca totiž nevynechal ani prémiové systémy známe zo „samochodov“, a tak je celý systém CCS obsiahnutý aj v tomto nesenom postrekovači. Väčšina odprezentovaných noviniek je už v predaji, postrekovač sa do predaja podľa vyjadrenia riaditeľa úseku strojov spoločnosti Hriadeľ, spol. s r.o., Róberta Furdu dostane už čoskoro . „Sme nesmierne radi, že od 1. júla tohto roka máme tú česť byť výhradným distribútorom poľnohospodárskej techniky značky Horsch v Slovenskej republike. Značka Horsch bezpochyby zapadá do koncepcie rozvoja našej spoločnosti, vnímame ju ako nesmierne perspektívnu a do budúcnosti s ňou máme veľké plány. Naším 100 %-ným vlastníkom je spoločnosť Axiál, Kft, jeden z top predajcov poľnohospodárskej techniky v strednej Európe, čo v kombinácii s výhradnou distribúciou prémiových značiek medzi ktoré bezpochyby patrí aj značka Horsch, vytvára tie najlepšie predpoklady na budúci a udržateľný rast našej spoločnosti Väčšina predvedených strojov je už v produkčnej fáze a môžem prezradiť, že nový nesený postrekovač by sa mal dostať do predaja na našom území už v priebehu 1. polroka 2022,“ uviedol pre náš týždenník R. Furda.

LADISLAV ZÁVODSKÝ

FOTO-AUTOR