Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím
2022-04-14 15:44:34

HORSCH Pronto - univerzálna sejačka

Keď v roku 2003 spoločnosť HORSCH predstavila svoju sejačku Pronto DC, stanovila nové štandardy v oblasti univerzálnych sejačiek. Kvalita sejby v kombinácii s vysokými pracovnými rýchlosťami bola rozhodujúcim faktorom.

HORSCH Pronto - univerzálna sejačka

     Keď v roku 2003 spoločnosť HORSCH predstavila svoju sejačku Pronto DC, stanovila nové štandardy v oblasti univerzálnych sejačiek. Kvalita sejby v kombinácii s vysokými pracovnými rýchlosťami bola rozhodujúcim faktorom. Od tej doby sa Pronto DC teší veľkej obľube na všetkých kontinentoch. Úspešne sa používa po celom svete od Ameriky, Európy až po Rusko a Čínu. Dokazuje svoje schopnosti na najrozmanitejších pôdach, v rôznych podmienkach pri pracovných rýchlostiach až 20 km.h-1.

Výbava HORSCH MiniDrill pre Pronto DC.

     Tajomstvo úspechu radu Pronto je jednoduché. Sejačku možno použiť v rôzne pripravených pôdach. To zaručuje bezpečné vzchádzanie počas sejby do mulču, ako aj po orbe alebo do predpripravenej pôdy. Na druhej strane je možné pomocou Pronto DC vysievať najrozmanitejšie plodiny. Na jednom a tom istom stroji. Okrem klasických plodín ako sú repka, pšenica a jačmeň, poľnohospodári sejú aj špaldu, trávy, medziplodiny a dokonca aj strukoviny, bôby mnohé iné. Okrem univerzálnosti sa stroj vyznačuje mnohými inými vlastnosťami. Sejačka zaisťuje rovnomerné spracovanie pôdy aj pri vysokých pracovných rýchlostiach. Prípravou osivového lôžka priamo počas sejby sa zabráni, aby bolo osivo uložené do príliš vyschnutej pôdy. Dôležitá vlhkosť zostáva v pôde k dispozícii zrnu. Koncepcia stroja vo všeobecnosti šetrí a optimalizuje pracovné procesy a čas. Vďaka nízkej potrebe ťahovej sily a nízkej hmotnosti stroja stačia relatívne malé traktory, čo má zase pozitívny vplyv na spotrebu paliva. Ľahké ťahanie stroja vyplýva z konštrukcie rámu a z toho vyplývajúcej nízkej hmotnosti. Práve kvôli týmto skutočnostiam sú u poľnohospodárov veľmi obľúbené.

HORSCH Pronto DC

     Spoľahlivosťou, dlhou životnosťou, užívateľsky jednoduchou obsluhou a vysokou zostatkovou hodnotou tvoria v podnikaní dlhodobo pozitívne ekonomické hodnoty. Práca HORSCH Pronto sa v zásade delí do troch fáz. Prvým dôležitým komponentom celkového konceptu je DiscSystem. V prednej časti prebieha príprava osivového lôžka. Pôda sa uvoľní, zmieša a vyrovná. Kotúče priemerom 46 cm vytvárajú jemnú štruktúru pôdy vďaka svojim vysokým otáčkam odvodením pojazdovej rýchlosti. V stope traktora sú k dispozícii nastaviteľné držiaky diskov - kypriče stôp. Výhody sú obrovské, pretože nepracuje hlbšie celá šírka DiscSystem, ale iba disky, ktoré sú v stope traktora. Držiaky diskov sú pustené hlbšie a tieto zaručujú kyprenie stopy traktora. Vďaka tomu sú požiadavky na ťahovú silu nízke. Bezúdržbové, HORSCH-om vyrábané ložiská diskových brán završujú premyslený a spoľahlivý kotúčový systém. Stroj môže byť taktiež vybavený radličkovými kypričmi stopy traktora na základe  želania zákazníka. V druhom kroku nasleduje rekonsolidácia pôdy. Pneumatický valec zaisťuje opätovné utuženie. Jednotlivé pneumatiky sú usporiadané na hriadeli a zaručujú rovnomerné spevnenie po celej pracovnej šírke. Vzdialenosti medzi pneumatikami sú zvolené tak, aby bola dostatočná priechodnosť. Pneumatikový valec zaisťuje hlboké spevnenie predtým uvoľnenej pôdy. Je však tiež zodpovedný za vytvorenie rovnakých podmienok pre každú výsevnú pätku, a teda aj pre vysiate zrnko. Každá výsevná pätka TurboDisc má vďaka konštrukcii stroja rovnaké podmienky. Toto usporiadanie sa prejavuje v rovnomernom vzchádzaní, ktoré priamo vplýva na ďalšie chemické alebo mechanické postupy. V treťom, finálnom kroku vysievajú pätky HORSCH TurboDisc tretej generácie. Dvojkotúčová radlica optimálne tvaruje brázdu, presne ukladá osivo a fixuje ho v prítlačný valec nezabezpečí jeho optimálny kontakt s pôdou.

HORSCH Connect

     O univerzálnosti sejačky hovorí aj veľké množstvo možností vybavenia stroja. Zákazník si vie zvoliť zo širokého spektra výbavy a zvoliť stroj na mieru presne podľa požiadaviek. Sejačka môže byť konštrukčne ako jednokomorová bez prihnojovania, dvojkomorové verzie môžu byť vybavené systémom prihnojovania PPF alebo Grain & Fertilizer. Čelný pneumatikový valec pred sekciou diskov prenesie hmotnosť stroja, odľahčí zadnú nápravu traktora tiež vyrovná povrch. To zaisťuje, že disková sekcia môže pracovať celkovo plochejšie, čo šetrí trakciu a palivo. Vďaka možnosti predĺženého tiahla nie je otočenie na úvrati žiadny problém, dokonca ani s čelným pneumatikovým valcom. Namiesto čelného pneumatikového valca je možné zvoliť aj smyk pred alebo po sekcii diskov. To je obzvlášť vhodné na použitie na pooraných pôdach. Povrch pôdy je vyrovnaný hrudky sú polámané. Ďalšou možnosťou je doplnenie stroja o HORSCH MiniDrill na výsev pomocných plodín jedným prejazdom alebo na aplikáciu granulátu. Zásobník s objemom 400 litrov je uložený vpredu. Disponuje rovnakým dávkovacím ústrojenstvom ako hlavná nádrž sejačky. HORSCH MiniDrill je možné dostať vo verzii PPF alebo Grain & Fertilizer. Fabrické LED osvetlenie WorkLight Pro zabezpečí maximálne využitie kapacity stroja a zvýšenie dennej výkonnosti. Okrem osvetlenia v zadnej časti je zabezpečené aj osvetlenie tej časti stroja, kde sa nachádza dávkovacie zariadenie. Pre užívateľov, ktorí chcú mať svoj stroj pod plnou kontrolou môžu využiť službu HORSCH Connect. Pomocou tohto systému dokáže užívateľ plne kontrolovať sejačku od kalibrácie, sejby, čítania diagnostických dát, servisnej pomoci „na diaľku“ až po telemetriu stroja v reálnom čase. Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať výhradného zástupcu značky HORSCH na Slovensku spoločnosť Hriadeľ, spol. s r. o. www.hriadel.sk 

Ing. Jaroslav Maga

HRIADEĽ, spol. s r.o.

WorkLight Pro

 

Moderná mechanizácia, 3/2022