Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím
2021-04-13 11:54:00

Horsch Joker RT sa teraz predstavuje v novom šate

Spoločnosť HORSCH kompletne prepracovala tanierový podmietač Joker RT. Od jesene 2019 je k dispozícii s pracovným záberom 5 a 6 metrov. A Joker RT bude čoskoro k dispozícii aj v prevedení s pracovným záberom 8 metrov.

VIAC MOŽNOSTÍ

Spoločnosť HORSCH kompletne prepracovala tanierový podmietač Joker RT. Od jesene 2019 je k dispozícii s pracovným záberom 5 a 6 metrov. A Joker RT bude čoskoro k dispozícii aj v prevedení s pracovným záberom 8 metrov.

Rodina tanierových podmietačov Joker je jedným z garantov úspechu spoločnosti HORSCH a je veľmi obľúbená u zákazníkov po celom svete. Konštrukčný rad Joker RT sa teraz predstavuje v novom šate a ponúka niekoľko vylepšení. Predovšetkým je

potrebné vyzdvihnúť, že nový Joker RT je možné nakonfigurovať úplne podľa požiadaviek zákazníka. Zákazník môže napríklad voliť medzi jednoduchým alebo dvojitým valcom, ísť bez predných oporných kolies a v kombinácii s jednoduchým valcom alebo predným náradím používať nožový valec alebo Crossbar. Tiež čo sa valcov týka, ponúka HORSCH viac možností. Jednou z najväčších noviniek generácie Joker RT je upravený pracovný záber. Efektívny pracovný záber je väčší ako ten uvedený, Joker 5 RT má teraz efektívny pracovný záber 5,15 m. Je tomu tak aj na 6 RT: Ten sa od zavedenia novej generácie vyrába s efektívnym pracovným záberom 6,15 m. Navyše boli zjednodušené a optimalizované okrajové taniere. Rovnako ako na predchádzajúcich modeloch sa dajú namontovať bočné obmedzovacie taniere. Optimalizovaný krajový tanier zaisťuje hladké napojenie na susednú stopu. Okrem toho bráni tomu, aby sa zemina dostala na susedné pole alebo na priľahlú poľnú cestu. Vďaka optimalizovanému umiestneniu okrajového taniera sa dosahuje presne zarovnaný okraj.

Joker RT garantuje presvedčivú a stále rovnakú kvalitu práce.

Robustný systém ložísk

Ďalším high lightom nového Joker RT je ložisková jednotka, ktorá vznikla podľa vlastnej konštrukcie a vývoja HORSCH a ktorá sa už osvedčila na mnohých poliach na svete. Spĺňa vysoké požiadavky, ktoré HORSCH na systém ložísk kladie. Pri vývoji sme sa zamerali na veľkú robustnosť a schopnosť niesť veľké zaťaženie. Nami vyvinuté 5násobné kazetové tesnenie pritom navyše chráni pred nečistotami. Spolu s našimi veľkými dvojitými kužeľovými ložiskami tak budeme aj v budúcnosti mať na trhu krátkych diskových podmietačov tie najrobustnejšie ložiská. HORSCH sa snaží ďalej vylepšovať HubUnits, pričom kladie dôraz na vlastný vývoj a výrobu. V súvislosti s tým bola optimalizovaná aj tanierová jednotka: s novým šesťramenným držiakom je celoplošné rezanie možné pri ešte menšej pracovnej hĺbke. Pracovný záber každého taniera sa tak ešte zväčšil. Na tanierovom podmietači sú sériovo montované taniere s priemerom 520 mm. Alternatívou je nový tanier CoverCrush: vďaka premyslenému vlnovému tvaru je možné jemné kyprenie vrchnej vrstvy a presné a precízne zapracovanie medziplodín.

Predné náradie

Z predných náradí ponúka HORSCH na prípravu osivového lôžka Crossbar alebo hydraulicky výkyvný nožový valec. Nožový valec pritom pokrýva celý pracovný záber, má priemer 300 mm a šesť nožov na valec. Vďaka uzavretému rotoru je konštrukcia nožového valca veľmi robustná. To vedie k vysokej stabilite. Malý priemer zaisťuje vysoký počet otáčok a prídavný efekt rezania. Zaručené je tak zapracovanie a rezanie zvyškov po repke, slnečnici a silážnej kukurici aj medziplodinách. Nožový valec je hydraulicky predpätý až na 140 barov a tlmenie je zabezpečené pomocou plynového akumulátora. Robustné predné náradie sa dá podľa potreby sklopiť alebo vyklopiť von. V sklopenom stave má nožový valec svetlú výšku nad zemou až 400 mm. Alternatívne k nožovému valcu sa ponúka aj lišta Crossbar. Skladá sa z radličiek, ktoré zaisťujú zarovnanie v pozdĺžnom smere. To je výhoda predovšetkým pri príprave osivového lôžka. Crossbar sa dá takisto hydraulicky sklopiť a vyklopiť a tiež hydraulicky predpnúť. Navyše je možné vybaviť Joker 5 RT a 6 RT jedným alebo dvoma čelnými opornými kolesami. Dvojité oporné kolesá sa odporúčajú predovšetkým pre ľahké pôdy, aby sa zvýšila nosnosť stroja. Pri pozornejšom pohľade je vidieť, že podvozok bol namontovaný za strojom. Doteraz to tak bolo iba na Joker RT Classic. Bolo to úplne zámerné rozhodnutie, aby sme mohli zákazníkovi ponúknuť alternatívu aj pre prípravu osivového lôžka. Vďaka menšiemu odstupu tanierov od valca je dosiahnutý lepší účinok rezania a je optimalizované vedenie prúdu zeminy.

Rôzne varianty valcov

Pre nový Joker RT je k dispozícii celý rad rôznych variantov valcov. Okrem dvoch variantov dvojitých valcov môže zákazník vyberať až zo štyroch jednodielnych variantov: Doppel RingFlex, Doppel Rollpack alebo jednodielne valce RollFlex, RingFlex, SteelDisc a prútový valec. Pre zamedzenie nepokojného chodu na poli je tiež nový Joker RT vybavený osvedčeným a patentovaným systémom HORSCH SoftRide. Ten zaručuje 100% pokojnú jazdu pri práci. Pri umiestňovaní stroja na pole je podvozok zatiahnutý. Súčasne sa plní dusíkový vak. Pri opätovnom vyjdení valca podvozku o 10 až 20 mm v smere prepravnej polohy a po nastavení závesu do plávajúcej polohy sa tlak z dusíkového akumulátora uvoľní. Trhanie podvozku, ktoré by sa mohlo prenášať na základný stroj, je tak odpružené. Náprava tak má hydraulické pruženie pomocou dusíkového akumulátora. Dvojitý valec je navyše zavesený výkyvne a môže sa voľne pohybovať a vyrovnávať nerovnosti na poli. Okrem toho sa výkyvný dvojitý valec vždy rovnomerne prispôsobí pracovnej hĺbke a zabezpečuje jednotné utuženie pôdy. S novým Joker RT je otáčanie na valci na úvrati možné na celom pracovnom zábere, čo je šetrné k pôde. Pre aplikáciu medziplodín je Joker RT rovnako ako predtým vybavený osvedčeným MiniDrill. Pestovanie medziplodín je stále rozšírenejšie. Aby sme s týmto trendom držali krok, ponúkame poľnohospodárom s MiniDrill jednoduchú doplnkovú výbavu. Umožňuje distribúciu zmesí a iných semien v množstve 2 až 150 kg na hektár. Systém je navyše kompletne kompatibilný s ISOBUS a vychádza z dávkovacieho systému HORSCH Pronto.

Joker RT s dvojitým valcom Doppel RingFlex. K dispozícii je mnoho ďalších variabilných prevedení valca.

Veľký trhový potenciál pre pracovný

záber 8 m

Okrem uvedenia nového radu tanierového podmietača Joker RT s pracovným záberom 5 a 6 metrov pracuje HORSCH na základe jasne definovaných požiadaviek zákazníkov aj na variante s pracovným záberom 8 metrov. Pracovná hĺbka sa na Joker 8 RT nastavuje podľa iného princípu ako na 5 a 6 RT. Osi diskov sú otočené, aby pri skutočnom pracovnom zábere 8,15 m bola ešte zachovaná prepravná šírka 3 m a prepravná výška 4 m. Osi diskov sa dajú hydraulicky sklopiť a vyklopiť, aby bola dosiahnutá prepravná výška max. 4 m. Možno tak bez opustenia kabíny prepínať medzi polohou pre prácu na poli a prepravnou polohou. Ďalšie novinky, napr. možnosť flexibilnej konfigurácie, výkyvný dvojitý valec, veľký výber valcov a optimalizovaný šesťramenný držiak, boli prevzaté od 5 a 6 RT. Predséria 20 strojov Joker 8 RT opustila spoločnosť HORSCH na jar 2020 a sériová výroba začala v jeseni. S Joker 8 RT počítame s veľkým trhovým potenciálom.

Oto Bize

HORSCH Maschinen GmbH