Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím
2023-10-09 08:07:35

Fendt Innovation award

Nový modelový rad žacích kombinácií Fendt Slicer 960-1010 v prevedení PRO je vybavený inovatívnymi technológiami.

Nový modelový rad žacích kombinácií Fendt Slicer 960-1010 v prevedení PRO je vybavený inovatívnymi technológiami. Obzvlášť významnou funkciou je automatické nastavenie intenzity prstového kondicionéra, ktoré je k dispozícii pri každom modeli KC-Pro v tejto sérii. To má jasný cieľ: homogénnejšie sušenie krmiva na celom poli. Práve táto technická inovácia bude na veľtrhu AGRITECHNICA 2023 ocenená spoločnosťou DLG striebornou cenou "Innovation Award AGRITECHNICA".

Kvalita základnej kŕmnej dávky priamo ovplyvňuje mliekovú a mäsovú úžitkovosť, ako aj štruktúru nákladov chovateľov dobytka. Kľúčový termín homogénneho zásobovania živinami sa začína v čase kosby a končí pri predkladaní krmiva do žľabu. Medzi tým existuje množstvo parametrov, ktoré sa musia zohľadniť. Pri kosení sa u trávnatých a poľných krmovín prejavuje vysoká a heterogénna počiatočná sušina, čo vedie k rôznym stupňom vädnutia v čase zberu. Požadovaný cieľ dosiahnuť maximálny rozdiel v sušine siláže 10 % sa dosiahne len zriedkavo, čo má za následok heterogénnu štruktúru kyselín v siláži.

Reťazec silážovania sa začína kosením, pričom vonkajšie vplyvy, ako sú počasie a trávny porast, zohrávajú rovnako veľkú úlohu ako prispôsobená technológia kosenia.

S automatickým nastavením kondicionéra sa spoločnosť Fendt snaží dosiahnuť jasný cieľ: konštantný obsah sušiny na celom poli a v celej kosbe. Na tento účel sa rast biomasy určuje buď vytvorením aplikačnej mapy pomocou satelitných údajov, alebo tak, že senzor zaznamenáva údaje o úrode priamo počas jazdy po poli. Takto zozbierané údaje sa prostredníctvom zbernice ISOBUS odosielajú do pracovného počítača kosačky, ktorý vypočíta príslušné nastavenia a odovzdá ich priamo elektromotoru na počítadle hrebeňa kondicionéra. Výsledkom je homogénnejší prísun krmiva - v rámci poľa aj v rámci kosby.

V konečnom dôsledku z tohto významného ďalšieho vývoja nastavenia kondicionéra profitujú rovnakou mierou zvieratá aj človek. Homogénne vlastnosti vedú k očakávaniam lepších výkonov zvierat a vodič žacej kombinácie musí svoju pozornosť sústrediť len na proces kosenia. Naopak, významné a rozhodujúce nastavenia kondicionéra sú riadené systémom senzorov alebo aplikačnou mapou. Toto nastavenie na základe hmoty vedie k zníženiu spotreby paliva a strát pri drobení. Táto umelá inteligencia odbremeňuje vodiča, skracuje čas nastavenia a umožňuje konzistentnú a nákladovo efektívnu prácu.

Patrik Čachó

Produktový manažér Fendt pre Hriadeľ spol. s r.o.

(zdroj: tlačová správa Fendt)