Správy

7. septembra 2017 sa uskutočnila  medzinárodnú tlačovú konferenciu  koncernu AGCO /Fendt   v Marktoberdorfe. Viceprezident pre marketing a  značku Fendt  Peter-Josef Paffen prezentoval aktuálny stav na trhu traktorov v Európe . 

 peter paffen

 

Za posledných 12 mesiacov sa výrazne zlepšila výroba strojov v Európe . Po trojročnej recesií obchodný barometer spoločnosti CEMA naďalej rástol každý mesiac a  od jesene 2016 od predchádzajúcej recesie cez rozmach boomu až po súčasnú fázu rozmachu. Rýchlosť rastu sa v posledných mesiacoch znížila, čo môže naznačovať, že sa medzitým dosiahol horný bod fázy boomu.
 
Nemecký trh s traktormi
 V posledných troch rokoch (2014 - 2016) sa nemecký trh traktorov výrazne znížil o 20% a pokles sa zdá, že dosiahol najnižšiu úroveň. Od januára 2017 je počet traktorov umiestnených na trhu o 1,3% menej. Fendt dosiahol za prvých sedem mesiacov oveľa lepší výsledok. Od januára do júla bolo na trh uvedených 3912 traktorov Fendt, čo je o 20% viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.  V celkovom rebríčku predaja je na prvom mieste . Vo vyššej výkonovej kategórii nad 200 koní, Fendt predal 1627 ks, dosiahol nárast o 27,5% a 39,5%-ný podiel na trhu. Nad 400 koní, s novým špičkovým modelom, porazili trh so sériou Fendt 1000 Vario. Cieľom výrobcu je udržať svoju pozíciu na trhu v Nemecku do konca roka a ďalej posilniť svoju pozíciu na trhu v strednej výkonovej kategórii.

 

výrobný závod

Trh traktorov v západnej a strednej Európe
Fendt je obzvlášť dôležitý pre západnú a strednú Európu, kde je 10% podiel na trhu a v roku 2017 to bol významný krok vpred. Toho času sa teší obzvlášť na trhoch s vysokým potenciálom, ako sú Francúzsko, Anglicko / Írsko a Taliansko. Vo Francúzsku, na mierne klesajúcom trhu, do polovice tohto roka sa Fendt umiestnil na treťom mieste v štatistike obratu. Vidia významné rastové príležitosti v Španielsku, štyroch škandinávskych krajinách a vo všetkých stredoeurópskych krajinách.
 
Predaj traktory Fendt má rastúcu tendenciu

V roku 2016 museli európske poľnohospodárske stroje čeliť výraznému poklesu, najmä na francúzskom a nemeckom trhu s vysokým potenciálom. Fendt však dokázal udržať svoju produkciu na úrovni 13 667 kusov, na vyššej , ako sa plánovalo, porovnateľnej  s predchádzajúcim rokom.
Lepšia kondícia poľnohospodárov viedla k zvýšeniu dopytu po poľnohospodárskych strojoch v roku 2017. Do konca tohto roka sa vyrobí 15 300 Fendt traktorov. Je to cca. 12% nárast. Úspech je z novej vlajkovej lode, Fendt 1000 Vario, ktorá  má veľmi dobrú medzinárodnú odozvu . Spätná väzba od veľkých podnikov a podnikateľov z Európy, Severnej Ameriky, Austrálie a Južnej Afriky je bez výnimky pozitívna a potešujúca. Do konca tohto roka bude dodaných 1000 ks Fendt 1000 Vario, čo je veľký úspech v porovnaní s pôvodne plánovaným výrobným programom.          

      fendt 1000 vario

 

Počet zamestnancov na s AGCO v Nemecku

Koncom decembra 2016 v súčasných štyroch nemeckých závodoch spoločnosti AGCO, Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen a Feucht zamestnávalo 4 231 ľudí. V polovici roku 2017 sa počet zamestnancov zvýšil o 144 na 4 375. Rast výroby traktorov v prvom rade vyžadoval viac pracovníkov vo výrobnom závode  Marktoberdorf.

Podľa aktuáolnych plánov vo štvrtom štvrťroku t.r. AGCO prevezme dve ďalšie lokality Lely (Waldstetten a Wolfenbüttel) s približne 300 pracovníkmi. Obidva závody a produkty (lis na okrúhle balíky a zberací voz) sú plne integrované v produktovom programe Fendt Full-Line.
 
Výskum a vývoj
V centre výskumu a vývoja Marktoberdorf pracuje viac ako 400 inžinierov na inovácií existujúcich traktorov a vývoji nových produktov.
Kým v predchádzajúcich rokoch sa investovalo do vývoja  60 až 62 miliónov EUR na rozvoj v roku 2017 sa táto suma zvýšila na 65 miliónov EUR.
 
Stratégie do roku 2020
Stratégia manažmentu 2020  Fendt je dosiahnuť v roku 2020 výrobu  20 000 ks traktorov  a dosiahnuť plánované úspechy  vo svojej produktovej rade Fendt Full-Line.
Tzv. Fendt strategický tím bude koordinovať prácu svojich kolegov. 

Najdôležitejšími oblasťami, najdôležitejšími hodnotami, ktoré Fendt má pred očami: je často spomínaná  Fendt mentalita, uznávaná Fendt kvalita, silná Fendt dílerská sieť , kompletné portfólio produktov Fendt Full-Line a dosiahnutá Fendt kultúra, ktoré je možné dosiahnuť vďaka  novým cestám a technológiám,  a odvahe  objavovať inovácie.

 

Na základe tlačovej správy AGCO/Fendt,  7.september 2017

späť
FacebookYoutubeWebshopNewsletter